เนิร์ฟจาก Destiny 2 สู่ใจกลางของระเบิดมือพายุเบาสุดลูกหูลูกตา แก้ปัญหาสำคัญสี่ประการได้ในคราวเดียว

TWAB ล่าสุดของ Destiny 2 กล่าวถึงการเนิร์ฟ Heart of Inmost Light Storm Grenades ที่เป็นที่นิยม และการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่าง Season of Plunder เปิดตัวพร้อมกับการอัปเดต Arc 3.0 ซึ่งทำใหม่ชุดคลาสย่อยสุดท้ายในDestiny...