สารคดี Blackfish ส่งผลเสียต่ออุทยานทางทะเล SeaWorld อย่างไร

Laure Boissat ผู้สร้างดัชนีการคุ้มครองสัตว์ของเรา เป็นผู้นำการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าสารคดีดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนการตัดสินใจของ SeaWorld ในการยุติโครงการเพาะพันธุ์ปลาวาฬเพชรฆาต โดยหวังว่าจะเป็นการปูทางให้อุทยานทางทะเลจำนวนมากขึ้นปฏิบัติตาม ‘Blackfish Effect’ มีอายุการใช้งานยาวนาน และหวังว่าจะเป็นการปูทางให้อุทยานทางทะเลแห่งอื่นๆ หยุดโครงการเพาะพันธุ์สัตว์และนำสัตว์ของพวกมันออกจากเขตรักษาพันธุ์   Blackfish  เปิดเผยคำโกหกของ SeaWorld   วางจำหน่ายในปี 2013  Blackfish  มุ่งเน้นไปที่ Tilikum ปลาวาฬเพชรฆาตที่ถูกจองจำที่อุทยานทางทะเล SeaWorld ในสหรัฐอเมริกา สารคดีเรื่องนี้สร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์อดีตครูฝึกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล...